Privacyverklaring

Privacyverklaring

Destiny Publication gevestigd aan Horselerweg 3, 3774PE Kootwijkerbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.jolandebijl.nl/jolandebijl@hotmail.com/06-45424323

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Destiny Publication verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jolandebijl@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Destiny Publication verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel: om het boek/de boeken bij je te laten bezorgen die je besteld en betaald hebt via een bankoverschrijving. Je NAW-gegevens worden op de envelop gezet en op de factuur, die naar onze boekhouder PWB Administraties & Belastingadviseurs gaat voor de BTW-aangifte. De gegevens worden hiertoe ingevoerd in hun automatische systeem Cash. Natuurlijk zorgen zij goed voor je (persoons)gegevens. Ze hebben maatregelen genomen tegen zogenoemde ‘onrechtmatige verwerking’. Bijvoorbeeld: – Door alle personen die namens PWB Administraties & Belastingadviseurs bij jouw gegevens kunnen te verplichten tot geheimhouding van die gegevens – Door een gebruikersnamen- en wachtwoordbeleid te hanteren voor al hun systemen – Zij maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – Ze testen en evalueren regelmatig hun maatregelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Destiny Publication bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je de gegevens hebt verstrekt.

Het delen van persoonsgegevens met derden:

Destiny Publication verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting (in dit geval: de BTW-aangifte). De factuurgegevens gaan naar PWB Administraties & Belastingadviseurs. Zij zorgen, zoals hierboven al omschreven, voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Destiny Publication blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Destiny Publication gebruikt voor deze website jolandebijl.nl alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door ons een mail te sturen: jolandebijl@hotmail.com. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jolandebijl@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Destiny Publication zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Destiny Publication wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Destiny Publication neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jolandebijl@hotmail.com.