Gods hart voor vrouwen

Gods visie op vrouwen in het ambt

Bestel dit boek door € 15 (12,50 voor het boek plus € 2,50 verzendkosten) over te maken naar NL85 INGB 0009 1218 25 t.n.v. Steventure onder vermelding van je naam en adres. We sturen het boek zo snel mogelijk naar je op.